Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành
Đăng bởi QLKHCS. Vào ngày 20/04/2017
Ngày 14/4/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra tiến độ lần 04 đề tài “Xây dựng mô hình sinh thái nông lâm kết hợp tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành”.
Xem chi tiết
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
Nội dung
Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.  (04/04/2017)
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động phòng tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam  (20/03/2017)
Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.  (16/03/2017)
Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện  (09/03/2017)
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  (09/02/2017)
Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.  (30/12/2016)
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  (19/12/2016)
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam  (25/10/2016)
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030  (21/09/2016)
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ  (08/06/2016)
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
3,795
Trong ngày: 01
Trong tháng: 50
Trong năm: 182